Uchwała nr 138/2016


2016-08-31
ZG PTT postanawia zatwierdzić przepisy sędziowskie, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały wraz z załącznikami nr 1,2,3, stanowiącymi załączniki do przepisów sędziowskich. Przepisy obowiązywać będą od dn.1 września 2016 r.
Jednocześnie tracą ważność dotychczasowe przepisy dotyczące zagadnień sędziowskich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Zał. nr 1 do uchwały nr 138 - PRZEPISY SEDZIOWSKIE.docx
zał. nr 1 Przepisy Sędziowskie -REGULAMIN POSTĘPOWANIA SĘDZIEGO.docx
zał. nr 2 Przepisy Sędziowskie -REGULAMIN POSTĘPOWANIA SĘDZIEGO GŁÓWNEGO W PRACACH KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ (1).docx
zał. nr 3 - Przepisy Sędziowskie -REGULAMIN STAŻU KANDYDACKIEGO.docx


powrót