Uchwała nr 65/2020


2020-09-16
ZG PTT zmienia poprzedni i zatwierdza Regulamin Akademickich Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego 10.10.2020 w Ożarowie zgodnie z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

podj uch o Regulaminu AMP 2020.doc
Wyjasnienie PTT Nagrody 2020.pdf
Regulamin AMP Be ready 2020 2 (1).docx


powrót