Uchwała nr 75/2017


2017-04-20
ZG PTT zatwierdza kalendarz Mistrzostw Polski i ważnych turniejów tańca Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 2018 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 75 Kalendarz PTT 2018.docx
zał. nr 1 do uchwały nr 75 Kalendarz PTT 2018.docx


powrót