Uchwała nr 146/2017


2017-09-05
ZG PTT postanawia zatwierdzić zmiany w Przepisach STT PTT dotyczące sposobu podwyższania klas oraz turniejów klasyfikacyjnych - zgodnie z załącznikiem.
( na zielono- nowe zapisy).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Zmiany w Przepisach STT PTT - Projekt uchwały-03.09.2017 (1).docx
Zmiany w Przepisach STT PTT -załącznik do Projektu uchwały-03.09.2017.docx


powrót