Uchwała nr 177/2017


2017-11-14
ZG PTT postanawia zatwierdzić regulamin XLIV OTTT o Puchar prof. Mariana Wieczystego, w dn. 8-9-10.12.2017 w Krakowie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek Wieczysty.docx
Regulamin Wieczysty 2017 z seniorami.docx


powrót