Uchwała nr 26/2018


2018-03-28
ZG PTT postanawia uzupełnić proponowany zapis zmiany w Systemie PREMIUM
w punkcie 1.6 o UWAGĘ: następującej treści:
,, Pary klas H i G mogą w danym dniu zatańczyć tylko w jednej kategorii turnieju PREMIUM”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek- projekt uchwały o uzupełnienie zapisu zmiany w pkt.1.6 Systemu PREMIUM -25.03.2018r..docx


powrót