Uchwała nr 25/2018


2018-03-28
ZG PTT postanawia zatwierdzić zmianę w Systemie PREMIUM w punkcie 1.4 zgodnie z załącznikiem. Nowe zapisy zostały zaznaczone na kolor zielony.
Zapisy nieaktualne na kolor czerwony.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek- projekt uchwały zmiany w pkt.1.4 Systemu PREMIUM -25.03.2018r..docx
Załącznik do uchwały nr.....- zmiany w pkt.1.4 Systemu PREMIUM -możliwość startu z klasą wyższą.docx


powrót