Uchwała nr 98/2018


2018-09-13
ZG PTT zatwierdza regulamin Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Show przyznanych uchwałą ZG PTT Tanecznemu Klubowi Sportowemu eM Studio z Opola Lubelskiego w dniu 29 września 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. MP PTT w SHOW.doc
regulamin MP PTT w Show - Opole Lub. 2018.docx


powrót