Uchwała nr 33/2019


2019-03-20
ZG PTT działając w oparciu o Art. 18 pkt 4 Statutu PTT postanawia, że opłaty za nadanie ID, opłaty za przywrócenie ID oraz składki członka zwyczajnego sędziów –winny być wpłacane na konta właściwych Okręgów i traktowane, jako przychody statutowe Okręgów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - ID i sędzia.docx


powrót