Uchwała nr 28/2019


2019-03-06
ZG PTT postanawia uchylić opłatę za przekazanie praw do organizowania Mistrzostw Klas A, B i C w Dobrzeniu Wielkim 9-10 marca 2019 w wysokości 1500 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - ABC dobrzeń.docx


powrót