Uchwała nr 59/2019


2019-06-21
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia zwolnić Okręg Pomorski z opłaty za przekazanie praw do organizacji turnieju Grand Prix Polski PTT oraz Ligi Seniorów PTT w wysokości 600 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek.zip
wniosek o podj. uch.docx


powrót