Uchwała nr 60/2022


2022-07-19
ZG PTT zatwierdza wzory dokumentów wykorzystywanych w Polskim Towarzystwie Tanecznym:
1. Deklaracja członka wspierającego - osoba fizyczna,
2. Deklaracja członka wspierającego – osoba prawna,
3. Deklaracja członka zwyczajnego,
4. Regulamin turnieju PTT,
5. Wniosek o przyznanie turnieju PTT,
6. Zmiana okręgu,
7. Zwolnienie z klubu

W związku z powyższym przestają obowiązywać inne wzory tych dokumentów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

PTT deklaracja czlonka wspierajacego - osoba fizyczna.doc
PTT deklaracja czlonka wspierajacego - osoba prawna.doc
PTT deklaracja czlonka zwyczajnego.docx
PTT regulamin turnieju.doc
PTT wniosek o przyznanie organizacji turnieju.doc
PTT zmiana okregu.doc
PTT zwolnienie z klubu.doc
wzory dokumentów.docx


powrót