Uchwała nr 78/2020


2020-10-13
ZG PTT postanawia zmienić ceny wejściówek na Mistrzostwa Polski w tańcach standardowych w dniu 24.10.2020 związanych z ogłoszeniem żółtej strefy dla całego kraju. Zmiana zawarta jest w załączniku do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

podj.uch. zm cen Zabrze 2020.doc
Załącznik - zmiany związane z żółtą strefą.docx


powrót