Uchwała nr 77/2020


2020-10-07
ZG PTT przyznaje współorganizację Mistrzostw Polski PTT w tańcach standardowych na rok 2020 – następującym podmiotom : ZG PTT ( zagadnienia merytoryczne ), Miasto Zabrze , Fundacji Wspierania Kultury Siódma Prowincja z Zabrza ( zabezpieczenie organizacyjno - finansowe ) oraz zatwierdza Regulamin Mistrzostw i tym samym miejsce oraz datę rozegrania imprezy - 24.10.2020r. - Zabrze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

MIstrzostwa Polski PTT - 24.10.2020.zip


powrót