Uchwała nr 76/2020


2020-10-02
ZG PTT, w związku z brakiem porozumienia, postanawia odebrać prawa do realizacji Mistrzostw Polski PTT w tańcach standardowych Klubowi Tańca Dance Team i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrzeniu Wielkim w dniu 24.10.2020 r., nadane uchwałą ZG PTT nr 62/2020 z dn.12.09.2020r

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

podj uch. o odwołaniu MP ST 2020(1) (1).doc


powrót