Uchwała nr 69/2020


2020-09-21
ZG PTT określa następujący sposób konstruowania komisji sędziowskiej na turniejach będących w gestii Zarządów Okręgów, a nie będących Mistrzostwami Okręgu i Pucharami Okręgu: jednego sędziego w zatwierdzanym składzie proponuje Zarząd Okręgu, pozostałych organizator turnieju. Z tak skonstruowanego panelu Zarząd Okręgu wyznacza Sędziego Głównego.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek - U 69 projekt uchwały Sędzia Nestor.docx


powrót