Uchwała nr 68/2020


2020-09-21
Mając na uwadze problemy z organizacją oraz finansowaniem turniejów tańca w okresie pandemii, działając zgodnie z polityką ułatwień dla organizatorów, ZG PTT postanawia przyjąć do zatwierdzenia panele sędziowskie na turniejach:

- Puchar Klas CB i A w Brzostku, 4.10.2020 r.
- Akademickie Mistrzostwa Polski PTT, Mistrzostwa Polski Show PTT, Mistrzostwa Polski ProAm PTT w Ożarowie Mazowieckim, 10-11.10.2020 r.

zgodnie z propozycją organizatorów przy jednoczesnym spełnieniu warunków 4.7.2 do 4.7.5 Przepisów Sędziowskich PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.

Uzasadnienie:

Uchwała ta pozwoli organizatorom na optymalne dobranie składów sędziowskich zgodnie z możliwościami finansowymi, tzn. połączenie składów z turniejami towarzyszącymi ( Mistrzostwa Okręgu, Grand Prix Polski), ograniczenie kosztów sędziowań, noclegów czy podróży, a także kosztów i problemów organizacyjnych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności np. konieczności nagłego odwołania turnieju. Poniżej wypis z Przepisów Sędziowskich, do których uchwała się odnosi.

4.7.2. Sędziowanie w danym rodzaju turnieju - najwyżej co drugi rok (nie dotyczy GPP).
4.7.3. Sędziowanie maksymalnie jednej osoby z małżeństwa, par tanecznych, współpracowników klubowych
4.7.4. Maksymalnie 2 sędziów z jednego okręgu.
4.7.5. Sędziowanie maksymalnie 1 turnieju mistrzowskiego (nie dotyczy GPP):

w ramach pakietu A:
• Mistrzostw Polski w stylach
• Mistrzostw Polski w 10 T
• Polish Open Championships

w ramach pakietu B
• Mistrzostw Klas
• Pucharu Klas
• Akademickich Mistrzostw Polski
• Polish Cup

Zapisy w pkt 4.7. dotyczą Polish Open Championship oraz Polish Cup tylko w pkt 4.7.5


Załączniki

wniosek - projekt uchwały Sędziowie Ożarów, Brzostek.docx


powrót