Uchwała nr 61/2020


2020-09-08
Zarząd Główny PTT dopuszcza rozgrywanie kategorii Solo Dance jako konkurencji także dla tancerzy klasy E w kategoriach do 15 roku życia zgodnie z obowiązującymi przepisami STT PTT, Systemem PREMIUM oraz Zasadami Współzawodnictwa Solo Dance w PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót