Uchwała nr 58/2020


2020-09-08
ZG PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju Grand Prix Seniorów PTT klubowi KTT RÓŻA przy MDK w Oleśnie, w dniu 8 listopada 2020 roku w Oleśnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

GPS_w_Olesnie_-_wniosek_o_podjecie_uchwal.zip


powrót