Uchwała nr 40/2020


2020-08-27
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia że, szkolenie sędziowskie w roku 2020 odbędzie się w formie:

1. Pobrania i zapoznania się z materiałami z CBD PTT na rok 2020,
2. Podpisaniem i odesłaniem oświadczenia do biura ZG PTT wg. załączonego wzoru.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

szkolenie sędziowskie 2020.doc
oświadczenie sedziowskie 2020.docx


powrót