Uchwała nr 37/2020


2020-08-17
ZG PTT zatwierdza zmianę terminu Akademickich Mistrzostw Polski PTT w Ożarowie Mazowieckim na 11 października 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj uch zm. term. AMPP PTT.doc


powrót