Uchwała nr 34/2020


2020-06-15
ZG PTT wyraża zgodę na zmianę miejsca rozgrywania Mistrzostw Klas C, B i A w kategorii seniorów z Przeźmierowa na Wrześnię.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót