Uchwała nr 43/2017


2017-02-03
ZG PTT zatwierdza zwrot kosztów przejazdu pary: Kacper Pawłowski i Magdalena Dederko na Mistrzostwa Świata WDC AL World Under 16 Junior Latin w dniach 3 i 4 grudnia 2016. Wysokość zwrotu kosztów ustalono na podstawie przedstawionych rachunków w kwocie 2914,92 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 43-2017 zwrot kosztów Pawłowski-Dederko.pdf


powrót