Uchwała nr 42/2017


2017-02-03
ZG PTT zatwierdza zwrot kosztów przejazdu pary: Katarzyna i Robert Szlendak na Mistrzostwa Świata WDC AL World Over 50 Senior Ballroom w dniach 3 i 4 grudnia 2016. Wysokość zwrotu kosztów ustalono na podstawie przedstawionych biletów i potwierdzeń w kwocie 2656,40 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 42-2017 zwrot kosztów K.R. Szlendak.pdf


powrót