Uchwała nr 35/2017


2017-01-25
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Klas A,B i C Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z załącznikiem nr 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 35 - 2017 Regulamin MK A,B i C PTT 2017.pdf
zał. nr 1 do uchwały nr 35-2017 Regulamin Mistrzostw Klas ABC 2017.pdf


powrót