Uchwała nr 21/2017


2017-01-13
Na mocy uchwały ZG PTT nr 46/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. ZG PTT zatwierdza zwrot kosztów przejazdu pary: Kacper Rutka i Sara Litorowicz na Mistrzostwa Świata WDC AL World Junior U16 10-dance w Linz (Austria) w dniu 11 listopada 2016. Wysokość zwrotu kosztów ustalono na podstawie przedstawionych biletów i potwierdzeń
w kwocie 2235,71 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o głosowanie uchwały nr 21-2017 zwrot kosztów dla Rutka Litorowicz Linz..docx


powrót