Uchwała nr 20/2017


2017-01-13
Na mocy uchwały ZG PTT nr 46/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. ZG PTT zatwierdza zwrot kosztów przejazdu pary: Marcin i Justyna Połacieniec na Mistrzostwa Świata WDC AL World Over 30 Senior Latin i Ballroom w dniach 2 i 3 grudnia 2016 r. Wysokość zwrotu kosztów ustalono na podstawie przedstawionych biletów i potwierdzeń
w kwocie 1919,26 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o głosowanie uchwały nr 20-2017 zwrot kosztów M.i J. Połacieniec docx.docx


powrót