Uchwała nr 17/2017


2017-01-13
ZG PTT przyznaje Stowarzyszeniu i Klubowi ASTRA Szczecin organizację turnieju Grand Prix Seniorów PTT w dniu 30.04.2017 r., podczas XVII Edycji Euro Dance Festiwal Astra Szczecin 2017.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.ptt.taniec.pl i oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 17-2017 - GPP Astra Szczecin.docx
Oferta ASTRA Szczecin - GPS.pdf


powrót