Uchwała nr 232/2016


2016-12-14
ZG PTT zwiększa budżet dla GSK PTT na 2016 r. do kwoty 8100 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 232-2016 budżet GSK.pdf


powrót