Uchwała nr 221/2016


2016-11-21
ZG PTT przyjmuje kalendarz turniejów GPP PTT na rok 2017 zgodnie z załączoną tabelą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek Komisji ds GPP -kalendarz turniejów 2017.pdf


powrót