Uchwała nr 219/2016


2016-11-21
ZG PTT przyznaje WYRÓŻNIENIE w kat. „Polska para taneczna na parkietach świata” parze Wojciechowi i Barbarze Przemienieckim.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 219-2016 - WYRÓŻNIENIE W.i B. Przemieniecccy.docx
wniosek o wyróznienie dla pary W i B Przemienieccy.docx


powrót