Uchwała nr 217/2016


2016-11-21
ZG PTT przyznaje ZŁOTĄ ODZNAKĘ PTT Pani Marioli Jańczak-Bogdan
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl. oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o odznakę PTT - Mariola Jańczak-Bogdan.pdf
Wniosek o podjęcie uchwały nr 217-2016 - Odznaka Jańczak-Bogdan.docx


powrót