Uchwała nr 216/2016


2016-11-15
ZG PTT kwalifikuje do udziału w Mistrzostwach Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 2016 roku parę Trójmiejskiego Centrum Tańca w Gdańsku Igora Wilczyńskiego i Irinę Grishinę w tańcach latynoamerykańskich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek podjęcie uchwały nr 216 Kwalifikacja na MP LA w 2016.doc


powrót