Uchwała nr 104/2017


2017-06-07
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Polish Open Championship WDC AL, który odbędzie się w dn. 10-11.06.2017 r w Karpaczu, zgodnie z poniższą listą:
1.Janusz Biały - / Chairman /
2. Lene James - Mikkelsen - Dania,
3. Jurij Batagejl - Słowenia,
4. Anna Shazina - Rosja,
5. Simone Storti - Włochy,
6. Jan Kliment - Szwajcaria,
7. Yulia Lesokhina - Rosja
8. Paulina Glazik,
9. Dorota Makar,
10. Łukasz Tomczak,
11. Przemysław Łowicki,
12. Marcin Kalitowski,
13. Michał Skawiński,

Skrutinerzy:
1. Dominika Górska- Jabłońska
2. Ewa Gardyańczyk- Wojnowska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 104 Komisja sędz. POC 2017.doc


powrót