Uchwała nr 100/2017


2017-05-30
ZG PTT postanawia zaprosić w charakterze Gości Specjalnych najlepsze polskie pary zawodowe - pierwsze trzy pary MP w stylach za rok 2016.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek o podjecie uchwwały nr 100 - szkolenie KADRY PTT z udziałem par zawodowych.docx


powrót