Uchwała nr 99/2017


2017-05-30
ZG PTT zatwierdza kosztorys proponowanych działań w zakresie KADRY PTT 2017r. dotyczący:
- kosztów przyznania nagród za wyniki na MP w stylach, kombinacji oraz MŚ i ME za rok 2016
- kosztów organizacji spotkania i szkolenia dla Kadry PTT i trenerów w dniu 10.06.2017 r.
na łączną kwotę 40.800 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

zał. nr 1 do uchwały nr 99 Kosztorys - KADRA PTT 2017.docx
wniosek o podjecie uchwwały nr 99 - Kosztorys Kadry.docx


powrót