Uchwała nr 92/2017


2017-05-19
ZG PTT nominuje do Godności CZŁONKA HONOROWEGO PTT Pana Wojciecha Kowalskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 92-2017 Nominowanie do Godności Cz.H. W.Kowalski.docx
Zał. nr 1 do uchwały nr 92 wniosek o nadanie Godności Członka H. W. Kowalski.pdf


powrót