Uchwała nr 88/2017


2017-05-09
ZG PTT dokonuje zmiany w programie Polish Open Championships w Karpaczu w dniach 10-11.06.2017 w kategorii 14-15 lat tak, by 10 czerwca rozegrać turniej
w stylach tanecznych, a 11 czerwca w 10 tańcach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 88 Karpacz.doc


powrót