Uchwała nr 77/2017


2017-04-27
ZG PTT przyznaje organizację Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych PTT Klubowi Sportowemu eM Studio z Opola Lubelskiego w dniach 9-10 września 2017 w Opolu Lubelskim oraz zatwierdza Regulamin rozgrywania Mistrzostw MPFT, stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 77 - dot. MPFT PTT.doc
Zał. Nr 1 do uchwały Nr 77-2017.pdf


powrót