Uchwała nr 71/2017


2017-04-05
ZG PTT zmienia termin rozgrywania Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 10 Tańcach z 11-12 listopada 2017 roku na 4-5 listopada 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj. uch o zmianie terminu 10T w 2017.doc


powrót