Uchwała nr 66/2017


2017-03-30
ZG PTT zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTT za rok 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów.


Załączniki

zał. nr 1 do uchwały nr 66 Sprawozdanie ZG PTT 2016 r..pdf


powrót