Uchwała nr 65/2017


2017-03-30
ZG PTT postanawia przyjąć wzór i treść „Oświadczenia Klubu w sprawie podwyższenia klasy H lub G” zgodnie z pkt. 2.3 Systemu PREMIUM.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 65 - Oświadczenie Klubu w sprawie podwyższenia klasy H lub G”.doc
zał. nr 1 do uchwały nr 65 - Oświadczenie Klubu w sprawie podwyższenia klasy H lub G.pdf


powrót