Uchwała nr 64/2017


2017-03-29
ZG PTT zatwierdza w składzie Komisji Sędziowskiej na turniej Polish Cup WDC AL, który odbędzie się w dn. 01.04.2017 r w Mierzynie sędziego
1. Sergiu Rusu
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 64 - Polish Cup 2017-Sergiu Rusu.doc


powrót