Uchwała nr 63/2017


2017-03-29
ZG PTT postanawia nominować do udziału w Mistrzostwach Europy WDC w Moskwie w dn. 15.04.2017 r. parę Radosław Hojsan- Małgorzata Jabłońska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 63 ME WDC 2017.doc


powrót