Uchwała nr 62/2017


2017-03-28
ZG PTT zatwierdza zmianę terminu rozgrywania GPP PTT w kombinacji w Dąbrowie Tarnowskiej z 13-14.05.2017 r. (turniej 2-dniowy) na 13.05.2017 r. (turniej jednodniowy).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 62-2017 GPP Dąbrowa Tarnowska.docx
pismo Fundacji LATINO.docx


powrót