Uchwała nr 61/2017


2017-03-24
ZG PTT zatwierdza następującą listę egzaminatorów PTT :
1. Monika Sakowska
2. Maria Nowak
3. Joanna Ziomek
4. Agnieszka Gąsiorowska
5. Adam Berkowicz
6. Wojciech Wójtowicz
7. Barbara Pisarska-Gubernat
8. Jerzy Oleszczyński
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 61 EGZAMINATORZY.doc


powrót