Uchwała nr 58/2017


2017-03-20
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej oraz Komisji Skrutacyjnej na Akademickie Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Krakowie w dniu
9 kwietnia 2017 r. :

1. Paweł de Pourbaix –Sędzia Główny
2. Kinga Jurecka-Fiksa
3. Bernard Lewandowski
4. Marek Kosaty
5. Małgorzata Dziedziczak
6. Paweł Szajda
7. Andrzej Dominiak
8. Andrzej Mierzejewski
9. Gerard Wójcicki
10. Dominika Leszczyńska

Komisja Skrutacyjna
1. Artur Drąg
2. Paweł Łyczko

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 58 Komisja Sędziowska AMP 2017.pdf


powrót