Uchwała nr 56/2017


2017-03-14
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Puchar Klas F,E i D Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Kórniku w dniu 19 marca 2017 r. :
1. Grzegorz Kałmuczak –Sędzia Główny - punktujący,
2. Wojciech Jabczyński
4. Marek Trzemżalski
5. Stanisław Smoroń
3. Barbara Pisarska-Gubernat
6. Beata Rumin- Gebel
7. Irena Stachura
Komisja Skrutacyjna:
1. Anna Smoroń
2. Włodzimierz Kuszpit
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 56 PK F,E,D 2017.doc


powrót