Uchwała nr 208/2016


2016-11-08
ZG PTT przyjmuje wzór deklaracji członka zwyczajnego PTT zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjecie uchwały nr 208 - deklaracja czlonka zwyczajnego PTT ..pdf
zał. nr 1 do uchwały nr 208 - deklaracja czlonka zwyczajnego ptt.pdf


powrót