Uchwała nr 204/2016


2016-10-29
ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej i skrutinerskiej na Mistrzostwa Polski PTT w Tańcach Latynoamerykańskich, które odbędą się 19-20.11.2016 r.
w Lublinie zgodnie z poniższą listą:
Janusz Biały -Sędzia Główny
1. Jukka Hapalainen Finlandia
2. Jania Pokrowskaja Rosja
3. Jurij Bagatelj Słowenia
4. Michał Malitowski (sobota)
5. Agustin Egurrola (niedziela)
6. Dagmara Korcz
7. Kamila Kajak-Mosejczuk
8. Krzysztof Majewski
9. Marcin Zawiślak
10. Michał Skawiński
Skrutinerzy:
1. Artur Drąg
2. Paweł Łyczko
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 204 Kom. Sędz. MP LA.pdf


powrót